2014 skaffade vi oss en helt ny balanseringsmaskin av märket CEMB ZB750/TC/GV, B10. maskinens kapacitet:

Max rotorvikt 750kg
Min. rotorvikt 2kg
Max rotordiameter 1650 mm
Max rotorlängd 3800mm
Min. rotorlängd 150 mm

Vi balanserar turbinaxlar, vevaxlar, pumpaxlar m.m
Vid balansering ingår även ett balanseringsprotokoll.

Vi har även skaffat en mindre balanseringsmaskin av
märket CEMB ZB20/TC/GV,B9. Maskinens kapacitet:

Max rotorvikt 35kg
Min. rotorvikt 50 gram
Max rotordiameter 400mm
Max rotorlängd 600mm
Min. rotorlängd 50mm
 
loading...